Sekolah Menengah Kejuruan Unitomo – Surabaya Alamat : Semolowaru No. 84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya No. Telepon : 031 […]