Sekolah Menengah Kejuruan SMK Muhammadiyah 1 Patuk Gunung Kidul Alamat : Jalan Wonosari Km. 23,7 Putat, Patuk, Gunungkidul 0 Putat, Kec. Patuk, Kab. Gunung KidulNo. […]