Madrasah Tsanawiyah Shobrul Ma` Arif – Surabaya Alamat : Banjar Sugihann Baru I/6, Banjar Sugihan, Kec. Tandes, SurabayaNo. Telepon : 031 7408397 Peta Lokasi MTs […]

Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy’ari – Surabaya Alamat : Jl. Balong Sari Tama 3B/22, Balongsari, Kec. Tandes, SurabayaNo. Telepon : 031 7417671 Peta Lokasi MTs Hasyim […]