Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda – Lakarsantri, Surabaya Alamat : Bangkingan No 16, Bangkingan, Kec. Lakarsantri, SurabayaNo. Telepon : (031) 7664874 […]

Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah – Lakarsantri, Surabaya Alamat : Kelurahan Jeruk, Jeruk, Kec. Lakarsantri, SurabayaNo. Telepon : 031 7527413 Peta Lokasi […]

Madrasah Ibtidaiyah At-Taufiq – Lakarsantri, Surabaya Alamat : Jl. Citra Raya No. 25, Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, SurabayaNo. Telepon : 031 […]